BIZNIS: Čime lider da zameni viziju kompanije tokom krize?

Da li je vizija lek za sve ili ne?

BIZNIS: Čime lider da zameni viziju kompanije tokom krize?

Posebno u vreme krize, očekivanja od lidera znaju da budu bez kraja. 

Očekivanja da odreaguje dobro, čak i u situaciji čiji se ishod ne zna odmah, niti će se možda znati u budućnosti. 

Očekivanja da podrži svakog, čak i kada je njemu samom teško.

Očekivanja da ostale izvuče iz pasivne pozicije u kojoj se nalaze i da im pokaže put.  

Vizija kao lek za sve. Ili ne?

Razumljivo je da lider ovde pribegava viziji kao osnovu da motiviše svoje ljude da se s krizom izbore. Da li je dovoljno da lider ima viziju i da motiviše ljude da je slede? Šta je uopšte to potrebno da bi liderstvo i u krizi bilo efektivno? 

Skloni smo da mislimo da vizija u periodu krize nije dovoljna. Kao što optimizam treba dobro balansirati kritičkim razmišljanjem na osnovu činjenica, kao što pozitivnost treba da bude uravnotežena spremnošću da se suočimo s realnošću koja zna da bude teška, tako treba da pronađemo i dobru protivtežu za konstantno insistiranje na viziji.

Vizija i motivacija

Da se razumemo, vizija jeste važna i od nje umnogome zavisi motivacija. Vizija je veoma poželjna, gotovo nezaoblazna, u nekim fazama formiranja timova, u nekim organizacionim kulturama, u nekim situacijama. No, ovogodšnja kovid stuacija je ekstremna. U situacijama poput ove naša motivacija da sledimo lidere dolazi iz samog instinkta za održanjem, dakle ne treba nam neka specijalna dodatna motivacija. 

Ono što nam treba je da viziju izbalansiramo kapacitetom da se čuju i drugi glasovi osim glavnog, liderovog, kako bismo izbegli zamku narcizma. Kako se to postiže? Onime što se zove dobar kontejnment kod lidera – što je u suštini kapacitet da možemo u sebi da upravljamo osećanjima, mislima, ponašanjima koja nisu baš uvek laka. 

Umesto toga: razumevanje sebe i drugih

Umesto da se sada bav motivacijom i svoje sledbenike okupira vizijom, dobar lider treba da pozove one koje vodi da bolje razumeju svoj unutrašnji svet. Takođe i da na njih prenese svoju sposobnost da se dobro vlada njime. Samo ovo može da pomogne da se prebrode teška osećanja, misli ili ponašanja. 

Dakle, prihvatanje neizvesnosti kao takve. I nikako insistiranje na instant-rešenjima koja će navodno „100% da rade“ – jer ko šta može garantovati danas?! 

Umesto toga, važno je pokrenuti diskusiju o važnim pitanjima i u nju uključiti što više pripadnika zajednice. A nakon što se uspostavi taj dijalog, važno je raditi i na socijalnoj povezanosti tima, najbolje promovisanjem empatije kod njegovh članova. 

Tek potom se može iskomunicirati vizija. I to ne lična, onu koju samo lider ima u svojoj glav. Već ona nastala iz dijaloga, koja će biti zaista deljena u zajednici. 

Ukoliko vas zanima zašto je liderstvo danas u krizi, kakvo je poželjno da liderstvo bude tokom kriznog perioda, šta očekujemo od lidera i šta je zapravo dovoljno dobro liderstvo, dođite da na ove teme radimo zajedno na celodnevnoj edukativno-iskustvenoj radonici BUDI LIDER KAKAV JE SADA NEOPHODAN

Pročitajte i:

BIZNIS: Jelena Consulting o aktuelnom fenomenu staklene litice