BIZNIS: KAKVI NAM TAČNO LIDERI TREBAJU TOKOM KOVID KRIZE?

Tokom pandemije kovida u prvi plan je izbilo više autokratskih i narcističnih lidera. Iako je razumljivo zašto su oni u ovim vremenima stupili na scenu, treba da razmišljamo o liderima kakvi su nam potrebni da bismo što bezbolnije, što spremnije i što otpornije izašli iz predstojeće krize – kako zdravstene, tako i ekonomske. 

BIZNIS: KAKVI NAM TAČNO LIDERI TREBAJU TOKOM KOVID KRIZE?

Kako smo dobili današnje lidere?

Sa kovid krizom došla je velika regresija, prvenstveno u psihološkom smislu. Ona se odražava kako u državama, tako i u kompanijama. Ljudi su počeli da vape za liderima na koje će moći da se oslone i stavljaju se u zavisnu poziciju od njih. Ova situacija još nije prošla – prethodnih meseci sve više smo svedoci toga da ljudi traže sigurne poslove u korporacijama i sve više napuštaju preduzetničke biznise. 

Sistemsko-psihodinamski organizacioni konsalting je tokom 7 decenija, koliko je prisutan na svetskoj sceni, doprineo unapređenju liderstva između ostalog i svojim sveobuhvatnim pogledom na ovaj pojam. Socioanaliza koja je uključena u psihodinamsku oblast dozvoljava da se vidi i šira slika i da se prepoznaju ne samo odlike vođa kompanija već i karakteristike političkih lidera.

Dovoljno dobro liderstvo je danas važnije nego ikad – kao ključni faktor promene. Suštinsko je za inovacije, bolje performanse, privlačenje talenata, sprovođenja strategije... Ipak, sada smo u periodu jake krize, te nas ove promene i prelazi preplavljuju, izbacuju nas iz ranvnoteže i oduzimaju nam kompas. Stoga smo na udaru jakih anksioznosti, izazvanih ne samo kovidom već i čitavom našom realnošću, koja je dosta uzdrmana. 

Stoga se situacije u kompanijama menjaju. Javlja se potreba za liderima koji će pomoći da se upotrebe brze odbrane od anksioznosti. Često su te odbrane kod pojedinaca, u kompanijama i u čitavim društvima nezdrave – manične. Prepoznaćete ih, recimo, u liderima koji ovih dana pokušavaju da se bave svime sem onim najvažnijim – da sednu i pozabave se sobom i razmišljanjem o tome kako rešavati kompleksne probleme s kojima se suočavamo. 

Tako lider u maničnoj odbrani im jednu za drugom različite aktivnosti koje ga sprečavaju u pravom, dubinskom razmišljanju o problemu. Nije ni čudo što se taj lider oseća iscrpljeno, isceđeno, pa upada u sagorevanje na poslu – burnout sindrom

A kojim putem treba doći do pravog liderstva?

Samorefleksijom. Svedoci smo toga da ni lideri velikih država ne poznaju dobro sebe. Ne poznaju svoje odbrane od anksioznosti koje (po automatizmu) koriste. A kako je uopšte danas moguće pogledati u sebe sa toliko količinom neizvesnosti s kojom se suočavamo? Kada ne znamo ni kako će nam kalendar izgledati sledeće nedelje, a kamoli u kakvom ćemo svetu živeti za godinu dana?

Pre svega, samorefleksijom, koja se može negovati. Za to postoje posebni prostori, refleskivni prostori, koje brižljivo neguju sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultanti. Ovi prostori su mnogim ljudima koji nisu radili na sebi nepoznati, ali kad ih jednom osete, mnogi budu prirodno uvučeni u njih. 

Refleksivni prostori pomažu da sebe i svoje reakcije bolje razumemo. Time jačamo kapacitete da razumemo druge, a takođe gradimo i svoju otpornost u različitim poslovnim situacijama i kontekstima. Otporniji smo na promene. Imamo u sebi izgrađen resurs koji nam pomaže da se izborimo s bilo kojom krizom koja nas zadesi, bilo u kompaniji ili šire. Tako sistemsko-psihodinamski konsalting pomaže pojedincima i organizacijama da izgrade svoje kapacitete za samorefleksiju i refleksiju, te time indirektno utiče na stvaranje dobre osnove za nošenje sa različitim promenama, čak i kada su one dubinske i suštinske, kao danas. Time se gradi i kapacitet za kvalitetno promišljanje i građenje budućnosti. 

Nove liderske veštine

U refleksivnim prostorima grade se i nove liderske veštine. Pre svega, liderstvo se shvata kao kompleksan fenomen, koji ne može postojati samo u jednoj osobi, već je odlika sistema i po određenim pravilima se u tom sistemu distribuira (bio taj sistem kompanija ili recimo država). Kroz ovo shvatanje, lideri uspevaju da preispitaju svoj osećaj svemoći. Uz malo svog detektivskog rada organizacioni konsultanti im pomažu da dođu do suštine – da nisu odgovorni za sve što se dešava u njihovim kompanijama (bili oni preduzetnici ili direktori). I da se odreknu nezdravog shvatanja da su oni heroji koji treba da spasu svet. 

Ovom realističnijom slikom narcistični i autokratski lideri postepeno su u stanju da preispitaju svoj autoritet – kako onaj koji im je dodeljen, tako i onaj koji imaju iznutra. Takođe i moć koja im je dodeljena – i kojom treba da nauče da balansiraju, kako ih ne bi uvukla u mračne vode samodovoljnosti i totalne kontrole. Time postaju manje samodestruktivni i manje destruktivni po druge. U stanju su da prepuste i stvore zdraviju radnu sredinu. 

Postaju svesniji svojih kako svesnih, tako i nesvesnih reakcija. S tim u vezi, biće sposobniji i otvoreniji da se pozabave pravim pitanjem danas: kako razumeti novu stvarnost kao nešto što nije izolovano, i što je posledica durgih, uvezanih fenomena – politike, ekonomije, zdravlja?

Kroz sistemsko-psihodinamski konsalting rad steći će kapacitete i da sagledaju širu sliku – sistemsku. Da kompanija nije izolovana, već deo šireg sistema u kojem posluje. Odatle će proisteći i novi poslovni modeli, pravo mišljenje „van kutije“. 

Šta konkretno lideri treba sada da rade? 

Pre svega da komuniciraju! Ne samo o poslu, već da se iskreno zamisle nad osećanjima ljudi sa kojima sarađuju (ovde računamo i klijente). Nikako ne treba da štede na treninzima – u ovoj kompleksnoj situaciji, kvalitetni treninzi i rad na refleksivnim prostorima u kompanijama su suštinski za njihov opstanak! 

Takođe, treba da postavljaju kratkoročne ciljeve (jer smo ipak u okolnostima koje su teško predvidive, takozvane VUCA promene), ali da imaju pred sobom dugoročnu sliku. Da osluškuju promene i načine svoju kompaniju agilnom da im se prilagodi. Da razvijaju rezilijentnost kod zaposlenih i kod sebe, kako kognitivnu, tako i emocionalnu i bihevioralnu. U svemu ovome sistemsko-psihodinamski konsalting pokazuje se kao sveobuhvatan, suštinski važan izbor.

 

Autor teksta: Jelena CONSULTING

Foto: Nikola Plećaš