Svetski dan borbe protiv side: Epidemija HIV-a i sifilisa u senci epidemije KOVID-om 19!

Nedelja testiranja i prvi decembar su jedini dani kada se u javnosti govori o HIV-u i AIDS-u. Nažalost, epidemija HIV infekcije i ovogodišnje obeležavanje Svetskog dana borbe protiv side je u potpunoj senci epidemije KOVID-a 19.

Svetski dan borbe protiv side: Epidemija HIV-a i sifilisa u senci epidemije KOVID-om 19!

Epidemiolozi koji se bave prevencijom HIV-a i infektolozi koji leče osobe sa HIV-om i AIDS-om u Kliničkim centrima u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu, nalaze se na prvim linijama odbrane od novog virusa. 

Zajedno sa ostalim udruženjima, organizacija Potent se trudi da akcijama besplatnog i brzog testiranja i programima podrške za osobe sa HIV-om, preuzme teret aktivnosti vezanih za kontrolu HIV epidemije u Srbiji. Bez podrške koju su udruženja dobila kroz projekat Ministarstva zdravlja i Globlanog fonda to ne bi bilo moguće. Samo naše udruženje je za šest meseci projekta testiralo pozitivno na HIV 16 osoba, a preko 20 sa sifilisom, uglavnom mladih.

Organizujemo akcije besplatnog savetovanja i testiranja na HIV i sifilis 1. decembra u Beogradu, Nišu i Kragujevcu!

Pozivamo osobe koje su u pojačanom riziku od HIV-a (muškarce koji imaju seks sa muškarcima, korisnike droga i seksualne radnike i radnice) ali i sve ostale koji upražnjavaju nezaštićene seksualne odnose da se prvog decembra besplatno i anonimno testiraju i dobiju rezultate za samo 15minuta. To mogu učiniti u Potent centrima u Beogradu u Miloša Pocerca 30 od 15h do 19h, Nišu u Stevana Nemanje 69 od 14h do 20h i Kragujevcu u Vojvode Putnika 58b od 14h do 18h. Molimo da sve koji dolaze zakažu termin na 063557890, kako bi izbegli čekanje, ali niko ko dođe neće biti vraćen.

Pozivamo nadležne da nova četiri antiretrovirusna lekova uvrste na sledeću pozitivnu listu!

U Srbiji su danas dostupni neki od savremenih lekova za terapiju HIV-a i AIDS-a, čime se nismo mogli pohvaliti u prethodnom periodu. Proces registracije za još četiri nova antiretrovirusna leka (Juluca, Symtuza, Dovato i Biktarvy) su završeni i pozivamo da se o njima raspravlja i uvrsti na sledeću Listu lekova koji se izdaju na teret Fonda. Kada smo proizvođače ovih lekova pitali za cene novih lekova, odgovorili su da su ponudili iste cene koje imaju lekovi koje već koristimo, odnosno da se cena lečenja po pacijentu neće promeniti uvođenjem novih lekova i da to neće uticati na budžet. Korist od bezbednijih i efikasnijih lekova najnovije generacije imaće pre svega pacijenti zbog boljih zdravstvenih ishoda, što dugoročno znači i ušteda za celo društvo, ali i približavanje svetskim standardima u lečenju HIV infekcije. Osobe koje koriste terapiju sa manje neželjenih dejstava su posvećeniji lečenju. 

Ne treba zaboraviti da se zahvaljujući savremenoj antiretrovirusnoj terapiji danas HIV-om može živeti neskraćenim životnim vekom, a infekcija se dalje ne može prenositi seksualnim putem.

Pozdravljamo izmenu Pravilnika koji je definisao praksu sahranjivanja preminulih osoba sa HIV-om u crnim vrećama.

Pre samo nekoliko dana izmenjen je sporan član Pravilnika o uslovima i načinu postupanja sa posmrtnim ostacima umrlog lica, koji je predviđao da se higijenska obrada NE vrši kod osoba preminulih od zaraznih bolesti, što se odnosilo i na preminule od HIV-a i virusnih hepatitisa. Izmenom koja je objavljena u Službenom glasniku RS“ br. 139/2020 od 19.11.2020. navodi se u kojim slučajevima se ne vrši higijenska obrada: Higijenska obrada se ne obavlja kod lica umrlog od sledećih zaraznih bolesti: antraksa, kuge, kolere, velikih boginja, virusnih hemoragičnih groznica (izuzev hemoragične groznice sa bubrežnim sindromom), teškog akutnog respiratornog sindroma – SARS-a i druge nepoznate zarazne bolesti”

Inicijativa koju je pokrenulo udruženje Potent u oktobru 2019.godine privukla je pažnju donosioca odluka i javnosti. Diskriminacija prema osobama koje žive sa HIV-om prisutna je u svim aspektima života, ali se nastavljala i posle smrti. Ne postupanje prema posmrtnim ostacima osoba sa HIV-om, kao prema svakom drugom licu, njihovo sahranjivanje u crnoj vreći i metalnom sanduku, nečovečna je i anticivilizacijska praksa koja se u našoj zemlji sprovodila u tišini do danas.

Iz Potenta, kao i iz drugih organizacija koje su se pridružile ovoj inicijativi upućuju veliku zahvalnost ministru zdravlja g. Zlatiboru Lončaru članovima komisija za zarazne bolesti i boleničke infekcije i svima koji su pomogli da do promena dođe. 

Koristimo nove tehnologije kako bi osobe koje žive sa HIV-om povezali sa lekarim i servisima podrške.

Prvog decembra pokrećemo onlajn savetovalište za osobe koje žive sa HIV-om. Pacijenti koji zbog epidemije ne mogu da dođu na Infektivnu kliniku, moći će da zahvaljujući elektronskim telekomunikacionim tehnologijama obave konsultacije sa svojim lekarom. Ovu akciju udruženje Potent sprovodi u saradnji  udruženjem lekara „LekarInfo“ koje već deceniju koristi nove tehnologije i telemedicinu u svrhu pružanja usluga pacijentima. 

Pacijentima će pregledi biti zakazani putem mobilne aplikacije koju danas uvodimo. Aplikaciju će pacijentima omogućiti da prate koliko redovno uzimaju terapiju, kakvi su im rezultati laboratorijskih testova, kada treba da odu u apoteku, koliko još imaju propisanih recepata, a moćiće da prijave diskriminaciju kao i da potraže pomoć ukoliko bilo gde u svetu ostanu bez terapije. U preko dvadeset zemalja EU i Rusiji, ovu aplikaciju koriste osobe koje koriste ARV terapiju u lečenju ili prevenciji HIV infekcije. 

Terapija za prevenciju HIV-a i dalje nije besplatna.

Terapija koja može sprečiti HIV infekciju pre izlaganja riziku (PrEP) ili neposredno nakon rizika (PEP) i dalje nije besplatna za građane, iako je to predviđeno Strategijom za borbu protiv side. „Bolje sprečiti nego lečiti“ i dalje nije princip kojim se rukovodimo u Srbiji u prevenciji HIV-a za razliku od drugih zemalja u okruženju. Primena lekova koji će zaštiti osobe u pojačanom riziku od inficiranja, kao korišćenje ARV u periodu od samo 28 dana nakon izlaganja, daleko je jeftiniji i efikasniji metod od doživotnog lečenja. Nadamo se da ćemo zajedno sa proizvođačima lekova, predstavnicima struke, Ministarstvom zdravlja i Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, pronaći način da ovi lekovi budu besplatni za naše građane, i dostupni. 

Pridružujemo se globalnoj kampanji BUDI SOLIDARAN BUDI ODGOVORAN!

Svake godine pokrećemo kampanju za Svetski dan protiv side i pronalazimo nove načine da prenesemo stare, ali uvek aktuelne poruke o prevenciji, testiranju i nediskriminaciji osoba sa HIV-om. Ove godine naš aktivista Nemanja Vojnović, poznatiji kao „Sky“ fotograf iz Beograda, ovogodišnji je dobitnik nagrade BFW instashot konkursa Beogradske nedelje mode. Njegovom inicijativom, jedan deo ovogodišnje kampanje su i fotografije aktivista i influensera, koji nose poruke solidarnosti i pozivaju na odgovorno ponašanje.